"Inspirujte se k plnění vlastních snů
a pečujte o své finance s úsměvem."

DŮM A BYDLENÍ

dumMožná vnímáte sami nejen z médií, že čím dál častěji slyšíme o častých škodách na majetku díky živlům, které nikdo z nás neovlivní.

Mohou to být povodně a záplavy, které díky silným a častějším opakovaným dešťům umí natropit neuvěřitelné škody. 

Nebo silné vichřice, které vyvracejí stromy, sloupy a často spadnou na náš dům, chatu, skleník…aj. Může mě překvapit nečekaná bouřka, která způsobí zkrat nebo požár v mém domě. 

K požáru někdy dojde díky vlastní nepozornosti a náš dům či byt může vyhořet částečně nebo úplně.

Často vidíme ve zprávách, že někde vybouchnul byt či dům a spoustu nečekaných a velice nepříjemných situací, které můžou úplně převrátit náš život vzhůru nohama. 

V těchto případech může jít o existenční důvody jako, že najednou nemám kde bydlet. Proto je velice důležité být zodpovědným a myslet na zajištění, které nám v těchto nečekaných a nepříjemných situacích pomůže.

Přesto všechno spousta z nás nemá pojištění svého bydlení. Možná si říkáte, že mě se to nemůže stát nebo že je to zbytečné, ale doporučuji se nespoléhat na štěstí či náhodu. "Jak se říká, kdo je připraven není překvapen". 

Často se pletou dva pojmy:

1.) pojištění NEMOVITOSTI = STAVBY 

2.) pojištění DOMÁCNOSTI

Přitom je mezi tím veliký a zásadní rozdíl, který nás může překvapit až při pojistné událostí.

 

1.) POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Pojištění nemovitosti se může vztahovat na hlavní stavby, vedlejší stavby, stavby ve výstavbě, dočasné stavby včetně jejich součástí a příslušenství, stavební materiál, elektromotory a elektronická zařízení zabudovaná do pojištěné stavby a sloužící jejímu provozu…

Škody můžou být na celé stavbě nebo na její částí: nosné konstrukce (zdivo, stropy, krovy apod.), střešní krytina, vodovodní a kanalizační instalace, klempířské prvky ( parapety, žlaby, svody, úžlabí komínů apod.), elektroinstalace, okna, dveře, aj….

CO MOHU POJISTIT:

Hlavní stavby: dům, byt, chata, bytový dům…

Vedlejší nebo drobné stavby: garáž, stodola, oplocení, opěrné zdi, bazén, studna, kůlna, dílna, hospodářské stavení, pergola, septik, zahradní architektura…

PROTI ČEMU SE MOHU POJISTIT:

Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu, vichřice, krupobití, zemětřesení, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, tíha sněhu a námrazy, aerodynamický třesk, kouř, únik kapaliny z tech. zařízení, náraz dopravního prostředku, zkrat a přepětí, povodeň a záplava, odcizení a vandalismus...

Potřebují poradit >>> klikněte ZDE >>>

 


 

2.) POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Pro jednoduché vysvětlení, ať víme, co patří do pojištění domácnosti, si představte, že "vezmete svůj dům, byt či chatu a otočíte je vzhůru nohama". Všechno co vypadne pryč, patří do domácnosti

Jedná se o veškeré vybavení - stůl, židle, křeslo, televize, postel, volně stojící skříně, oblečení, počítač, koberce,hračky, knihy, jízdní kola, cennosti, kočárek, aj...

CO MOHU POJISTIT:

Patří tam veškeré vybavení domácnosti - stůl, židle, televize, křeslo, postel, volně stojící skříně, oblečení, počítač, koberce, hračky, knihy, jízdní kola, cennosti, kočárek, a další.....

PROTI ČEMU SE MOHU POJISTIT:

Požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu, vichřice, krupobití, zemětřesení, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení sněhových lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, tíha sněhu a námrazy, aerodynamický třesk, kouř, únik kapaliny z tech.zařízení, náraz dopravního prostředku, zkrat a přepětí, povodeň a záplava, odcizení a vandalismus…

Potřebuji poradit >>> klikněte ZDE >>>


 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z BĚŽNÉHO OBČANSKÉHO ŽIVOTA

Pojištění se vztahuje na situace, kdy způsobíte třetí osobě újmu na zdraví nebo usmrcení nebo škodu na jejím majetku.  Vztahuje se i na škody jako ušlý zisk, psychické újmy…

! Pozor !

Jednou z hlavních výluk je, že se pojištění nevztahuje na pojistné události způsobené rodinným příslušníkům nebo za škodu na věci nám svěřené nebo půjčené !

POJIŠTĚNÍ NÁM POMŮŽE, KDYŽ:

 • v obchodě omylem rozbijete třeba drahou láhev vína
 • Vaše dítě rozbije sousedovi skleník při hře s míčem
 • Váš pes při venčení pokouše kolemjdoucího
 • Váš pes vběhne na silnici a způsobí dopravní nehodu
 • zraníte někoho při sportu (např.lyžujete a nedopatřením srazíte lyžaře, který se vážně zraní)
 • a při mnoha dalších situacích…

OTÁZKA K ZAMYŠLENÍ - KONKRÉTNÍ PŘÍPAD, KTERÝ SE STAL:

Ráda bych zmínila celkem běžnou, ale velice vážnou situaci. Co když se stane, že třeba budete lyžovat a nedopatřením srazíte lyžaře. Lyžař bude podnikatel, který měsíčně vydělává př.100.000,-Kč a z důvodu zranění nebude moct třeba půl roku vykonávat svou profesi, takže přichází o zisk ve výši 600.000,-Kč. Může to po Vás požadovat a teď je otázkou, budete schopni mu zaplatit odškodné ve výši 600.000,-Kč z vlastní kapsy? A to jsme ještě nevyčíslili další věci s tím související, které by mohl chtít uhradit (náklady na léčbu, rehabilitace, trvalé následky atd.).

KDO MŮŽE BÝT V TOMTO PRODUKTU POJIŠTĚN:

Pojištění chrání nejen Vás, ale i ostatní členy, kteří jsou ve společné domácnosti s Vámi. Mezi ně patří manžel/ka, druh/družka, děti a může to zahrnovat i Vaše domácí mazlíčky (pes, kočka..), kteří také můžou někomu způsobit újmu na zdraví nebo škodu na majetku.

 

Zde je několik příkladů pojistných limitů, které pojišťovny nabízí:

Škody na zdraví nebo usmrcení
- limity v miliónech Kč:

Škody na věci a ušlý zisk
- limity v miliónech Kč:

2

1

4

2

6

3

10

5

 

 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VLASTNÍKA, SPRÁVCE, DRŽITELE, NÁJEMCE NEBO SPRÁVCE NEMOVITOSTI

Pojištění se vztahuje na situace, kdy jste třeba vlastníkem nějaké nemovitosti a daná nemovitost způsobí třetí osobě újmu na zdraví nebo usmrcení nebo škodu na jejím majetku.

Vztahuje se i na škody jako ušlý zisk, psychické újmy…

 

POJIŠTĚNÍ VÁM POMŮŽE, KDYŽ:

 • z Vaší střechy spadne rampouch a zraní návštěvu
 • pošťák na Vašem přimrzlém chodníku uklouzne a zlomí si nohu
 • návštěva uklouzne na vytřené podlaze a zraní se
 • Váš ztrouchnivělý strom spadne na sousedovo auto
 • špatně upevněna střešní taška uletí a spadne na sousedovo auto
 • a při mnoha dalších situacích…

 

KDO MŮŽE BÝT V TOMTO PRODUKTU POJIŠTĚN:

Pojištění chrání Vás jako vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti.

 

Zde je několik příkladů pojistných limitů, které pojišťovny nabízí:

Škody na zdraví nebo usmrcení
- limity v miliónech Kč:

Škody na věci a ušlý zisk
- limity v miliónech Kč:

2

1

4

2

6

3

10

5

 
 
 

Obě odpovědnosti (Odpovědnost z běžného občanského života a Odpovědnost vlastníka, správce, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti) můžou být součástí smlouvy pojištění nemovitosti a domácnosti a jsou většinou levnější, než když jsou sjednána samostatně. Navíc některé pojišťovny ani neumožňují tento druh pojištění individuálně.

Potřebuji poradit >>> klikněte ZDE >>>

 

 

Nejčastější otázky:

 • Bydlím v družstevním bytě a dělala jsem si za svoje peníze nové plovoucí podlahy, kuchyňskou linku, sádrokartonové stropy, vestavné skříně a celý byt jsem vymalovala. Můžu si tyto věci nějak pojistit?
  Ano, můžete si to připojistit jako stavební součástí v rámci pojištění domácnosti. Některé pojišťovny už mají automaticky v rámci pojištění domácnosti, tedy v ceně, určité limity na tyto stavební součástí (např. 50 tisíc nebo třeba 20% z pojistné částky domácnosti atd.). Pokud chcete tyto stavební součástí pojistit na vyšší limity, tak si je za příplatek navýšíte.

ZJISTĚTE JEŠTĚ VÍCE V TOMTO EBOOKU ZDARMA

Zeptat se na pojištění domácnosti nebo nemovitosti: