"Inspirujte se k plnění vlastních snů
a pečujte o své finance s úsměvem."

ODPOVĚDNOST

odpovednost

V dnešní době se stává hodně případů, kdy způsobíme my nebo naše děti někomu škodu na zdraví, věci nebo jiné škody (finanční-např.ušlý zisk).

Nebo se nám může podařit udělat škodu v práci našemu zaměstnavateli. 

Poškozený má ze zákona nárok na náhradu škody a může ji po nás požadovat.

 

"Pokud je to něco malého, je to v pohodě. Můžeme však způsobit škodu v řádech statisíců a nejsem si jistý, jestli by běžná rodina na to měla."

Dá se však tomu předejít vhodným pojištěním.

 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
Z BĚŽNÉHO OBČANSKÉHO ŽIVOTA

Pojištění se vztahuje na situace, kdy způsobíte třetí osobě újmu na zdraví nebo usmrcení nebo škodu na jejím majetku. Vztahuje se i na škody jako ušlý zisk, psychické újmy…

! Pozor !

Jednou z hlavních výluk je, že se pojištění nevztahuje na pojistné události způsobené rodinným příslušníkům nebo za škodu na věci nám svěřené nebo půjčené !

POJIŠTĚNÍ NÁM POMŮŽE, KDYŽ:

 • v obchodě omylem rozbijete třeba drahou láhev vína
 • Vaše dítě rozbije sousedovi skleník při hře s míčem
 • Vy nebo Vaše dítě v zamyšlení vstoupíte do vozovky mimo přechod a způsobíte dopravní nehodu
 • Vy nebo Vaše dítě pojedete na kole a způsobíte dopravní nehodu
 • Váš pes při venčení pokouše kolemjdoucího
 • Váš pes vběhne na silnici a způsobí dopravní nehodu
 • zraníte někoho při sportu (např.lyžujete a nedopatřením srazíte lyžaře, který se vážně zraní)
 • a při mnoha dalších situacích…

OTÁZKA K ZAMYŠLENÍ
KONKRÉTNÍ PŘÍPAD, KTERÝ SE STAL:

Ráda bych zmínila celkem běžnou, ale velice vážnou situaci.

Co když se stane, že třeba budete lyžovat a nedopatřením srazíte lyžaře. Lyžař bude podnikatel, který měsíčně vydělává př.100.000,-Kč a z důvodu zranění nebude moct třeba půl roku vykonávat svou profesi, takže přichází o zisk ve výši 600.000,-Kč.

Může to po Vás požadovat a teď je otázkou, budete schopni mu zaplatit odškodné ve výši 600.000,-Kč z vlastní kapsy? A to jsme ještě nevyčíslili další věci s tím související, které by mohl chtít uhradit (náklady na léčbu, rehabilitace, trvalé následky atd.).

KDO MŮŽE BÝT
V TOMTO PRODUKTU POJIŠTĚN:

Pojištění chrání nejen Vás, ale i ostatní členy, kteří jsou ve společné domácnosti s Vámi, takže manžel/ka, druh/družka, děti a může to zahrnovat i Vaše domácí mazlíčky (pes, kočka..), kteří také můžou někomu způsobit újmu na zdraví nebo škodu na majetku.

 

 

 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI VLASTNÍKA, SPRÁVCE, DRŽITELE, NÁJEMCE NEBO SPRÁVCE NEMOVITOSTI

Pojištění se vztahuje na situace, kdy jste třeba vlastníkem nějaké nemovitosti a daná nemovitost způsobí třetí osobě újmu na zdraví nebo usmrcení nebo škodu na jejím majetku.

Vztahuje se i na škody jako ušlý zisk, psychické újmy…

 

POJIŠTĚNÍ VÁM POMŮŽE, KDYŽ:

 • z Vaší střechy spadne rampouch a zraní návštěvu
 • pošťák na Vašem přimrzlém chodníku uklouzne a zlomí si nohu
 • návštěva uklouzne na vytřené podlaze a zraní se
 • Váš strouchlivělý strom spadne na sousedovo auto
 • špatně upevněna střešní taška uletí a spadne na sousedovo auto
 • a při mnoha dalších situacích…

 

KDO MŮŽE BÝT
V TOMTO PRODUKTU POJIŠTĚN:

Pojištění chrání Vás jako vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti.

 

Obě odpovědnosti (Odpovědnost z běžného občanského života a Odpovědnost vlastníka, správce, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti) můžou být součástí smlouvy pojištění nemovitosti a domácnosti a jsou většinou levnější, než když jsou sjednána samostatně.

Navíc některé pojišťovny ani neumožňují tento druh pojištění individuálně.

 


 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU
VŮČI SVÉMU ZAMĚSTNAVATELI

Pojištění se vztahuje na škody způsobené svému zaměstnavateliprotože podle zákoníku práce může zaměstnavatel po svém zaměstnanci požadovat odškodnění až do výše 4,5 násobku jeho hrubé měsíční mzdy (včetně variabilní složky, tj. včetně všech prémií, odměn apod.)

 Př.: zaměstnanec vydělává 20.000 Kč hrubého a udělá škodu ve výši 120.000 Kč, takže zaměstnavatel může po něm chtít uhradit maximálně 90.000 Kč = 4,5 x 20.000 Kč

Musí se vždy jednat o obecnou odpovědnost zaměstnance za škodu podle zákoníku práce, nikoliv o zvláštní odpovědnost v pracovním poměru, který je založen individuální pracovní smlouvou.

Škoda musí být označena jako poškození nebo zničení věci, nejde plnit, když je věc pohřešována nebo ztracena (jelikož není k dispozici, nelze z uvedeného pojištění plnit). Můžu si připojistit i svěřené věci od zaměstnavatele, jako je pracovní mobil, notebook...

KDO MŮŽE BÝT
V TOMTO PRODUKTU POJIŠTĚN:

Pojištění se vztahuje na jednu osobu, protože každý máme odlišnou náplň práce a tudíž i cena pojištění je jiná (je rozdíl, jestli pracuji v kanceláři nebo ve skladě a jezdím s vysokozdvižným vozíkem, jestli jsem řidič z povolání nebo jen občas jezdím služebním automobilem atd.).

POJIŠTĚNÍ VÁM POMŮŽE, KDYŽ:

 • nechtěně zavadíte a shodíte na zem počítač, který se rozbije
 • nabouráte služební vozidlo
 • pracujete třeba ve skladě a při přemisťování zboží vysokozdvižným vozíkem toto zboží poškodíte
 • jste automechanik a při opravě poškodíte lak drahého auta
 • poškodíte nábytek při jeho montáži u klienta
 • neopatrností vylijete horké kafe na služební telefon a poškodíte ho
 • a při mnoha dalších situacích...

 

ZJISTĚTE JEŠTĚ VÍCE V TOMTO EBOOKU ZDARMA

Zeptat se na pojištění odpovědnosti: