"Inspirujte se k plnění vlastních snů
a pečujte o své finance s úsměvem."

ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

zivotni

Životní a úrazové pojištění jsou velice důležité pojistné produkty, které jsou často opomíjené nebo  využívané jenom částečně. Důvody jsou různé, pro někoho jsou drahé, pro někoho stačí založit až ve starším věku nebo pro hodně lidí stačí jen "úrazové pojištění" a určitě spoustu jiných názorů...

Myslím si, že zakopaný pes je v tom, že si většina z nás neuvědomuje důležitost a důsledky nemít kvalitní životní pojištění. Často to může být díky neúplnému vysvětlení všech rizik a málo informací o jejich pomoci v nepříjemných situacích. Proto si společně projdeme a postupně vysvětlíme každé připojištění.

Vysvětlení zkratky PČ = Pojistná částka

 

Rizika:


 

1.) SMRT OBECNÁ
(z jakékoliv příčiny:
-nemocí nebo úrazem)

Toto pojištění je nejdůležitější v období, kdy je člověk zodpovědný za někoho, když jste třeba v roli rodiče a tudíž, kdyby se s vámi něco stalo, aby bylo finančně postaráno o vaše děti. Nebo když máte nějaký úvěr nebo půjčku, tak kdyby se něco stalo, tak ať je dluh splacený a nespadne na bedra vaší rodiny.

Příklady:

RODIČ   
Kdyby se vám něco stalo, tak peníze z pojištění pro případ SMRTI můžou zajistit vašeho partnera, vaše děti.

Doporučená pojistná částka je ve výši 3-5násobku vašeho ročního příjmu.
Př.: Vydělávám 15.000 Kč / měsíčně.                                                                                       Doporučená PČ pro případ SMRTI je  540.000 - 900.000 Kč.

MÁM ÚVĚR, HYPOTÉKU
Pokud jste v situaci, že splácíte nějakou půjčku, spotřebitelský úvěr, úvěr na auto nebo třeba hypotéku na svůj dům či byt.

Doporučení pro výši pojistné částky je minimálně výše úvěru.
Př.: Když splácím třeba hypotéku na dům ve výši 2.500.000 Kč, tak doporučená PČ pro případ SMRTI je min. PČ 2.500.000 Kč. Dnes některé pojišťovny umožňují, aby se pojistná částka snižovala společně se splácením úvěru, díky tomu ušetříte peníze na pojistném.


 

2.) SMRT ÚRAZEM

Je to podobné připojištění jako SMRT OBECNÁ s tím rozdílem, že PČ z tohohle rizika bude vyplacena jen v případě, že smrt bude způsobená úrazem (úmrtí při autonehodě, pádu, uklouznutí...). Pokud by to bylo nemocí (třeba úmrtí na rakovinu, infarktem, selháním organismu...), tak se sjednaná PČ tohoto rizika nevyplácí.

Výhodou je, že jelikož je toto riziko specifikováno jen na smrt úrazem, tak je velice levné. Proto se dá podle vaší situace zkombinovat společně se smrtí obecnou - určitou PČ na SMRT OBECNOU a určitou PČ na SMRT ÚRAZEM.

Je důležité zmínit, že když nastane pojistná událost smrti úrazem, tak bude vyplacena PČ pro případ SMRTI ÚRAZEM + PČ pro případ SMRTI OBECNÉ.

Př.: Mám sjednáno:
SMRT OBECNÁ – PČ 500.000 Kč
SMRT ÚRAZEM – PČ 300.000 Kč
Při skutečno
sti, že umřu nemocí, moje rodina dostane 500.000 Kč.
Pokud umřu následkem úrazu, moje rodina dostane 500.000 + 300.000 = 800.000 Kč.


 

3.) VÁŽNÉ CHOROBY

Připojištění, které vám může pomoci při diagnóze vážného onemocnění (př. rakovina, infarkt, náhlá cévní mozková příhoda, Parkinsonova nemoc atd...). Po stanovení vybrané diagnózy pojišťovny proplatí peníze, které můžete použít na cokoliv budete potřebovat, př. zdravotnické pomůcky, zaplacení rehabilitace, doplňkové léčení...

Př. Mám sjednáno pojištění VÁŽNÉ CHOROBY na PČ: 300.000 Kč
 Při stanovení doktorem některé z diagnóz pojišťovna vyplatí 300.000 Kč.


 

4.) INVALIDITA

Může se stát, že život k vám nebude moc příznivý a díky vážnému úrazu nebo nemoci se nebudete schopni plnohodnotně vrátit do svého zaměstnání a budete pobírat invalidní důchod. Bohužel většinou je to už na celý život a často je potřeba spousta peněz na uzpůsobení prostředí kolem vás nebo celkově na zachování standardu, na který jste byli zvyklí.

Invalidní důchod vychází v řádech pár tisíc korun měsíčně a nikdy nevíte, zda se vám to může přihodit nebo ne, tak je dobré na to myslet dopředu a zabezpečit se. 

Invalidita se dělí na tři stupně - I.stupeň (snížení pracovní schopnosti o 35-49%), II.stupeň (snížení pracovní schopnosti o 50-69%), III.stupeň invalidity (snížení pracovní schopnosti o více než 70%).

Většina pojišťoven vyplácí pouze III.stupeň, některé II. a III.stupeň a některé vyplácí I.,II.,III. stupeň postupně po částech anebo celou PČ pro stupeň invalidity, který  nastane jako první. 

Můžete si rovněž vybrat, zda toto připojištění bude INVALIDITA ÚRAZEM nebo INVALIDITA NEMOCÍ NEBO ÚRAZEM.

Určitě je výhodné mít obojí, což se nazývá invalidita obecná, nikdy totiž nevíte, co se může stát. Podstatně více lidí je invalidních z důvodu NEMOCI než ÚRAZEM.

1.) Př. Mám sjednáno III.STUPEŇ INVALIDITY OBECNÉ na PČ: 500.000 Kč

2.) Př. Mám sjednáno I.+II.+III.STUPEŇ INVALIDITY OBECNÉ a na každý stupeň PČ: 500.000 Kč. Takže v případě, že mi bude přiznán I.stupeň invalidity, tak získám od pojišťovny 500.000 Kč. Když se mi časem zdravotní stav zhorší a přeřadí mně do II.stupně, tak mi pojišťovna vyplatí dalších 500.000 Kč a pokud mi přidělí i III.stupeň, tak dostanu dalších 500.000 Kč.

A spoustu dalších různých kombinací a možností jak sjednat připojištění invalidity...


 

5.) TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU

Občas se stává, že po nějakém úrazu vám můžou zůstat trvalé následky.

Může to být jizva po řezné ráně, popálenina, snížená hybnost nebo třeba ztráta některé části těla. Výše plnění se pak určuje jako poměrná část z PČ podle toho, kolik procent trvalých následků úraz zanechal.

Př.: TRVALÉ NÁSLEDKY s 4-násobnou progresí – PČ 500.000 Kč
Doktor napíše, že úraz zanechal 15% trvalých následků = dostanete plnění ve výši 75.000 Kč.
Doktor napíše, že úraz zanechal 30% trvalých následků = jelikož se jedná o vyšší procentuální poškození těla, tak se počítá s 2-násobnou progresí a díky tomu dostanete 300.000 Kč (plnění bez progrese by znamenalo 150.000 Kč).

*PROGRESE příklad - je rozdíl, zda máte sjednanou progresi u trvalých následků úrazu nebo ne.  Pokud rozsah trvalých následků bude do 25%, tak plnění bude z jednonásobku PČ.

Pokud by však trvalé následky byly v rozsahu 25%-50%, tak by bylo plněno z dvojnásobku PČ. Pokud budou trvalé následky v rozsahu 50%-75%, tak bude plněno z trojnásobku PČ. 

A pokud budou trvalé následky úrazu v rozsahu 75%-100%, tak bude plněno z čtyřnásobku PČ. Progrese  se může u jednotlivých pojišťoven lišit, ale princip je stejný.

Takže platí, že čím větší trvalé následky úrazu, tím daleko vyšší plnění.


 

6.) HOSPITALIZACE
-pobyt v nemocnici

Občas je pobyt v nemocnici zpoplatněný, jindy zase ne, podle toho, jak to naši politici schválí. Nezávisle na tom si můžete ve své pojistce sjednat pojištění pro případ pobytu v nemocnici jako PČ na den. Můžete si vybrat mezi dvěmi variantami.

Buď HOSPITALIZACE ÚRAZEM anebo HOSPITALIZACE NEMOCÍ NEBO ÚRAZEM.

Varianta pouze ÚRAZEM je sice levnější, ale je to jako sazka či sportka, nikdy nevíte zda budete muset jít do nemocnice díky úrazu (př. pobyt následkem komplikovaných zlomenin končetin, vážného úrazu hlavy...) nebo nemocí (př. problémy se žlučníkem, slepé střevo, infarkt, rakovina...).  

Proto mé doporučení je určitě mít sjednanou hospitalizaci NEMOCÍ I ÚRAZEM.

Př.: Sjednám si ve svém pojištění riziko Hospitalizace na PČ 200 Kč na den.
V nemocnici budu třeba 7dní. Takže dostanu 6 x 200 Kč= 1.200 Kč (první a poslední den se počítá jako jeden).


 

7.) DENNÍ ODŠKODNÉ PŘI ÚRAZU
x
TĚLESNÉ POŠKOZENÍ ÚRAZEM

Když už se vám stane nepříjemná událost jakou je úraz, nezapomeňte, že můžete dostat od pojišťovny peníze jako bolestné díky připojištění "Denní odškodné při úrazu". Je to ta klasická "úrazovka" např. peníze za zlomenou ruku atd.

Jsou různé varianty, jak pojišťovny plní. Buď je plnění podle počtu dnů léčení (pojišťovny to většinou hodnotí na základě tabulek) nebo podle výše procentuálního poškození těla.

Většina pojišťoven v případě těchto připojištění nepožaduje, aby byl klient v pracovní neschopnosti, takže plnění dostanu a můžu přitom chodit do práce, pokud mi to samozřejmě umožní zdravotní stav.

Denní odškodné úrazem - nejpoužívanější variantou je plnění od 8.dne zpětně, to znamená, že pokud doba léčení úrazu bude delší než 7 dní, tak dostanete peníze již od prvního dne. Zpravidla se úraz hlásí až po skončení léčení, ale některé pojišťovny umožňují ho nahlásit hned a vyplácí také hned.

Tělesné poškození úrazem - vypočítává se podle výše PČ a rozsahu poškození těla při úrazu. Lékař určuje, z kolika procent byla daná část těla poškozena s tím, že pokud bylo při daném úrazu poškozeno více částí těla, tak jednotlivá procentuální poškození se sčítají.


 

8.) PRACOVNÍ NESCHOPNOST

V dnešní době má většina z vás sjednáno hlavně připojištění denní odškodné, ale často se stává, že i úraz se může zkomplikovat a protáhnout a jelikož denní odškodné je plněno tabulkově (na každý úraz je tabulkově určený počet dní léčení), tak plnění nemusí být pro vás dostačující.

Druhá důležitá informace je, že přesto, že to tak nevypadá, tak daleko více je plnění díky nemocím než úrazy.

Lidé často začínají mít problémy př. nemoci svalové a kosterní soustavy - záda a páteř, nemoci oběhového systému - infarkt, mrtvice nebo rakoviny. 

Pojištění denní odškodné toto neplní, proto je tu připojištění PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI, které může zajistit denní dávku na celou dobu plnění, maximálně však na jednu pojistnou událost 1 až 1,5 roku (záleží na výběru pojišťovny a produktu). 

Pojištění PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI nabízí většina pojišťoven ve variantě NEMOCÍ NEBO ÚRAZEM. Je důležité se rozhodnout, od kterého dne budete od pojišťovny dostávat peníze formou PČ na den. Většinou si můžete vybrat, jestli to bude od např.: 15.dne, 29.dne nebo 57.dne, někdy se to dá i kombinovat.

1.)  Př.: Máte sjednané riziko "Pracovní neschopnost nemocí nebo úrazem" od 15.dne na PČ 300 Kč na den.
Nastoupíte na nemocenskou 14.10.2014 a ukončíte ji 30.11.2014.
Od 28.10.2014 vám začne běžet plnění od pojišťovny.
Celkem byste měli dostat plnění za 34 dnů. Což znamená 34 x 300 Kč = 10.200 Kč.

2.) Př.: Máte sjednané riziko "Pracovní neschopnost nemocí nebo úrazem" kombinované od 15.dne na PČ 200 Kč na den a od 29.dne PČ 300 Kč na den.
Nastoupíte na nemocenskou 14.10.2014 a ukončíte ji 30.11.2014.
Od 28.10.2014 vám začne běžet plnění od pojišťovny.

Celkem byste měli dostat plnění:

 • od 28.10. - 10.11. → 14 x 200 Kč = 2.800 Kč
 • od 11.11. - 30.11. → 20 x 300 Kč = 6.000 Kč.
 • Což je dohromady 2.800 + 6.000 Kč = 8.800 Kč.

Je tedy třeba zvážit, od kterého dne chcete od pojišťovny dostávat peníze, varianta s kratší čekací dobou je samozřejmě dražší.

Nejčastější otázky:

 • Jak mám pojišťovně nahlásit úraz a co k tomu budu potřebovat?
  Pokud máte svého finančního poradce, tak doporučuji se na něj obrátit a ten už Vám poradí, jak postupovat. Pokud poradce nemáte, nebo si to chcete řešit sami, tak je důležité vědět, že některé pojišťovny požadují, aby se jim oznámil úraz co nejdříve potom, kdy nastal. Když si nejste jistí, jak je to u Vaší pojišťovny, tak doporučuji si zavolat na jejich infolinku a zeptat se, jakým způsobem pojistnou událost nahlásit. Můžete se rovněž podívat na internetové stránky Vaší pojišťovny, hledejte záložku „Hlášení pojistné události“ nebo něco podobného. Tam se dozvíte vše potřebné a budete mít jistotu, že neuděláte chybu. Uschovejte si veškerou lékařskou dokumentaci, kterou k danému úrazu máte.
 • Když už nechci nějakou svoji pojistku mít, tak stačí ji nezaplatit a ona se ukončí a vše bude vyřešeno?
  Pokud už nějakou pojistku nechcete mít, tak nestačí ji nezaplatit. Pojišťovna bude totiž tuto smlouvu ještě několik měsíců udržovat a pak bude po Vás peníze za tyto měsíce požadovat. Je třeba podat výpověď pojistné smlouvy, poté poběží 6-týdenní výpovědní lhůta. V případě pojištění bydlení, aut, odpovědnosti se zpravidla dá vypovědět tyto smlouvy k výročí počátku s tím, že opět musíte dodržet 6-týdenní výpovědní lhůtu. V případě, že jste si čerstvě sjednali smlouvu a z nějakého důvodu ji následně nechcete, tak máte možnost ji vypovědět do 2 měsíců od založení. Je potřeba znát konkrétně o jakou pojistnou smlouvu se jedná.
 • Rada by som sa poradila ohlasom svojho zdravotného poistenia - nechcem kapitálové, ale potrebujem dobrú poistku pre prípad mojej invalidity, resp. pobytu v nemocnici - a tu by ma zaujímalo, čo všetko je dobré mať v poistke poistené. Mám uzavreté takéto poistenie asi tri roky, ale nezdá sa mi to najvýhodnejšie. Mám 54 rokov, žijem na Slovensku.
  K Vašemu dotazu týkajícího se životního pojištění, zvláště pak pojištění invalidity a hospitalizace, Vám v první řadě doporučuji si o tomto přečíst na našich stránkách v sekci PRODUKTY - záložka Životní a úrazové pojištění. To je, co se týče nějakého obecného návodu. V konkrétním případě záleží na profesi, kterou vykonáváte, finanční rezervě, jakou máte atd. Od toho se pak odvíjí nastavení pojistných částek těchto rizik. Dále pak záleží na tom, jaké výluky má ta či ona pojišťovna, to znamená, za jakých okolností pojišťovna NE vyplácí peníze. Tyto výluky se dají najít v pojistných podmínkách. Velice důležitým faktorem je, na které stupně invalidity se pojištění vztahuje a jestli je to jenom úrazem nebo úrazem i nemocí. V České republice jsou tři stupně invalidity, které záleží podle toho, o kolik procent se člověku snížila schopnost vykonávat povolání a tyto stupně určuje Česká správa sociálního zabezpečení (podrobněji je rozepsáno riziko invalidity v odkazu na našich stránkách - PRODUKTY- ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ). V neposlední řadě je určitě pro každého důležité, kolik to celé stojí peněz:-).

ZJISTĚTE JEŠTĚ VÍCE V TOMTO EBOOKU ZDARMA

Zeptat se na životní a úrazové pojištění: